Нова година, нови промени в закона. Когато човек тъкмо успее да навакса след цялото харчене по празниците, депутатите ни изненадват с по-висок осигурителен праг. Промените влязоха в сила на 1 януари тази година. Какво точно е различното и какво означава това за хората? Зададохме няколко въпроса на специалист ТРЗ (или иначе казано payroll) и ето какво научихме.

По-висок осигурителен праг

Осигурителният праг се увеличава с 350 лв. - от 3400.00 лв. той става 3750.00 лв. Промяната засяга всички, чието брутно възнаграждение е равно на или по-високо от тази сума. По данни на Националния осигурителен институт (НОИ) това са около 163 хил. души. 

Даваме и нагледен пример: Служител, който получава брутна заплата в размер на 3800.00 лв. през 2023 г. ще получи с 43,41 лв. по-малко като нетна заплата за януари тази година в сравнение със сумата за декември 2023. 

💡 Oсигурителен доход е сумата, на база на която се изчисляват и от която се удържат осигурителните вноски към държавата. Максимален осигурителен доход (МОД) е прагът, над който парите не подлежат на облагане с осигуровки.

Какво обаче представляват задължителните осигурителни вноски, които се начисляват, удържат и внасят в държавния бюджет за всеки, назначен на трудов договор? Това е процент от заплатата на всеки служител, който се преразпределя към: 

Работодателите също внасят сума в държавния бюджет. За тях това са същите осигурителни вноски с тази разлика, че процент върху осигурителния доход е по-висок в сравнение с осигуровките за сметка на служителите. И това дори не е всичко - работодателите внасят и сума по Фонд Трудова злополука и професионална болест (ТЗПБ).

Колкото до това за чия сметка ще бъде разликата, можем само да гадаем. Някои компании могат да компенсират заплатите на служителите си, като поемат за своя сметка новите осигурителни вноски (IT сектор, гледаме към вас 👀), но всичко е в сферата на догадките и пожеланията. 

По-висока минимална заплата

С настъпването на новата година се увеличава и минималната заплата у нас. Увеличението е в размер на 153.00 лв. (или 19.62%) спрямо 2023 г. или иначе казано 118.17 лв. по-висока нетна заплата.

До какво могат да доведат промените в закона

Ръст на сивата икономика

Има вероятност служители и работодатели да се споразумеят да запазят настоящите си заплати, без да се съобразяват с новите изисквания на държавата. Сива икономика и пари под масата за съжаление са актуални термини. 

По-високи разходи за труд

Не е изключено да се появи и нова вълна от съкращение вследствие на влошаващите се икономически условия за бизнеса. Това важи не само за компании, но и за самоосигуряващите се лица.

Колкото и клиширано да звучи, само времето ще покаже. Ако пък искаш работа, за която със сигурност знаеш дали заплатата ти пасва, ще я намериш в nPloy.