Ето че пак е това време от годината - корпоративни партита, таен Дядо Коледа, годишни ревюта и цялата тази обратна връзка. Без значение дали даваш или събираш, обратната връзка винаги дебне в ъгъла, подобно на коледна елха.

Напълно те разбираме – събирането на обратна връзка и анализът на резултатите може да изглежда досадано, непосилно и времеемко, но се опитай да погледнеш нещата от добрата страна - откритият диалог с екиша екип е основополагащо за здравословна среда, в която комуникацията протича свободно. Насърчаването на служителите да споделят своите мисли, нагласи и предложения създавапредпоставки за доверие и сътрудничество. Плюс това е много повече от просто слушане - става въпрос за активно участие в смислен разговор, който насърчава чувството за принадлежност.

Друг пример за ползите от събирането на обратната връзка от служителите е, че тя може да действа като катализатор за подобрение. Да избереш подходящия момент да попиташ хората как се чувстват и наистина да се вслушаш в думите им насърчава мисленето в посока на осъвършенстване. 

И така, какъв е правилният начин да поискаш обратна връзка от служителите и колко важно наистина да се вслушаш в нея? Да видим.

Избери правилния подход

Важно е да се увериш, че на хората им е комфортно да споделят своето лично мнение. Можеш да прибегнеш до анонимна анкета, за да събереш отговоеите на хората по по-общи въпрос, или пък да организираш срещи, на които хората обсъждат въпроси директно със своите мениджъри. Какъвто и подход да избереш не забравяй да подчертаеш колко е важно мнението на всеки - това кара хората да се чувстват ценени и уважавни. Служителите заслужават да вземат участие в процеса на вземане на решения - в крайна сметка хората прекарват  ⅓ от живота си на работа. 😱

Бъди последователен

Каквъвто и подход да избереш, не забравяй да го прилагаш редовно - последователността е предпоставка за непрекъснато подобрение. Редовното събиране на обратна връзка допринася за проследяване не само на нагласите, но и на напредъка, както и дава по-добра представа за това как хората реагират на въведените промени.

Действай на база на обратната връзка

Събирането на обратна връзка е само началото. Истинският смисъл се крие в това да превърнеш отговорите в реални, действащи инициативи. Смисълът е в това получената обратна връзка да се анализра, за да може компанията да се фокусира върху областите, които се нуждаят от подобрение. Начертай ясен план за осъществяване на положителна промяна и го сподели с колегите си - това демонстрира ангажираност за справяне с проблемите и укрепва фирмената култура.

Да събираш обратна връзка от служителите е като да инвестицираш в успеха и растежа на компанията. Насърчаването на култура на отворена комуникация, прилагането на ефективни механизми за обратна връзка и превръщането на отговорите в действия полага основите за непрекъснато подобрение.

Не подценявай силата на обратната връзка - работно място, което цени и действа според мнението на своите служители, е това, което процъфтява в дългосрочен план.