Нека започнем с важните неща - какво е корпоративна социална отговорност. Този тип практики позволяват на компаниите да допринесат за благото на околната среда, икономиката или обществото. Или накратко - да направят положителна промяна. Успехът на един бизнес не се измерва само с това какви са печалбите му или колко добре познато е марката. Живеем във времена, в които критериите за добра компания включват нейното въздействие върху общността, в която развива дейността си, върху нейните служители и природата. Корпоративната социална отговорност помага за подобряване мнението на клиентите за дадена компания и може да играе важна роля, когато става въпрос за избор на ново работно място. Може също така да допринесе да се откроите сред конкуренцията и дори да подобрите стойността на компанията си. И несъмнено доказва, че една малка стъпка може да доведе до голяма промяна.

Ако сте били наоколо в последния месец, то най-вероятно сте забелязали усилията ни да насърчаваме справедливостта и равноправието на работното място.  Приобщаването е неразделна част от корпоративната социална отговорност, тъй като допринася за създаването на атмосфера, в която хората се чувстват уважавани и ценени.

Когато става дума за корпоративна социална отговорност, има четири основни направления. Хайде да ги разгледаме 👀

Екологични инициативи

Доколкото знаем, имаме само една планета. И трябва да правим всичко възможно, за да я опазим. Всяко действие, което една компания предприема, за да намали своя отпечатък, е добро както за компанията, така и за обществото.

Благотворителна дейност

Трудно е да забравиш погледа на истинска признателност, идващ от човек, на когото си помогнал. Благотворителността не се състои само в даването на огромни суми пари и публикуването на хвалби в социалните медии. Нейният смисъл се крие в това да разберем колко привилегировани може да сме в сравнение с другите и в полагането на съзнателни усилия да им помогнем.

Етични трудови практики

Всички сме хора. И това важи с пълна сила, когато става дума за работа. Всички служители трябва да бъдат третирани справедливо, независимо от техния произход, раса, етническа принадлежност или пол. Анонимността в подбора на кадри има дълъг списък от предимства, включително премахване на предразсъдъците при наемане. Наемането на човек заради неговите умения и квалификации гарантира не само, че сте избрали най-подходящия талант за позицията, но допринася и за създаването на атмосфера на приемане и разнообразие. Всяка компания може да направи крачка в тази посока като включи антидискриминационни политики и насърчи комуникацията в организацията.  Седемте стълба на приобщаването са чудесно място, от което да се започне. Все пак кой не иска да работи на място, където се чувства ценен?

Доброволческа дейност

Защо да не разпространим доброто извън (хоум) офиса? Участието в обществени инициативи и доброволчески проекти е не само полезно, но е чудесен начин да се срещнеш с нови хора и да застанеш на страната на онези, които имат най-голяма нужда от подкрепа. Да бъдеш застъпник за промяна може да бъде силно вдъхновение за другите и да създаде ефекта на доминото за положителна промяна.

До голяма степен покрихме теорията, така че защо да не приложим корпоративната социална отговорност в действие? Отварянето на вратата за многообразие дава път на редица нови възможности и може да помогне на хората да се почувстват добре дошли – в крайна сметка служителите са сърцето и душата на една организация.