Когато през 2018 г. представихме функцията за анонимността в подбора на кадри се сблъскахме с доста негативни реакции - напълно оправдани, разбира се. Нормално е да искаш да видиш човека, който кандидатства за дадена позиция. Подходът на nPloy се оказа причина много компании да откажат да работят с платформата. И въпреки това предимстватана анонимността надминаха недостатъците. 

Пазарът на труда става все по-конкурентен, следователно става и все по-важно процесът по наемане да бъде прозрачен и справедлив. За съжаление предразсъдъците все още има, съзнателно или не.

Какво е Анонимност в подбора на кадри?

При анонимността в подбора на кадри личната информация на кандидатите (име, пол и възраст) е скрита. Вместо това специалистите по подбор виждат пълно CV (автобиография) с цялата информация за опита, уменията и образованието на кандидатите, както и езиците, които владеят.

Защо Анонимността в подбора на кадри е полезна?

  1. Премахва предразсъдъците

Едно от най-големите предимства на анонимността в подбора на кадри е, че изцяло елиминира предразсъдъците. Фактори като раса, пол и възраст биха могли да окажат влияние върху решението дали даден кандидат да бъде нает, дори специалистът по подбор да се опитва да бъде обективен. Премахването на тази информация спомага кандидатът да бъде съден на база на своите умения, опит и знания. Това допринася не само за избор на най-подходящия кандидат, но за по-приобщаваща работна среда.

  1. Допринася за по-широк избор на кандидати

Анонимността в подбора допринася за по-голям брой кандидати. Когато специалистите по подбор се фокусират само върху уменията и квалификациите, те на са ограничени в рамките на конкретна демографска група. Това означава, че таланти, които биха били пренебрегнати поради несъзнателно пристрастие в миналото, днес имат равен шанс при кандидатстването за позиция. Това увеличава и шанса за намиране на най-подходящите кандидати за дадено работно място.

  1. Пести време и пари

Анонимността в подбора намалява разходите. При традиционното наемане рекрутърите прекарват часове в преглед на кандидатури и резюмета, за да намерят най-подходящия кандидат. При анонимният подбор те могат да направят бърза оценка на кандидатите на база техните опит и квалификация. Това намалява времето и разходите, свързани с подбора на персонал, което прави процеса по-ефективен и рентабилен. А само си представете възможностите, когато добавим и умен алгоритъм към този процес.

  1. Подобрява работодателската марка

Работодателската марка и поддържането на имиджа на компанията са отделен въпрос сами по себе си, но няма да излъжем ако кажем, че имат общо с безпристрастното наемане. Възприемайки анонимен подбор на кадри, компаниите показват, че са ангажирани с изграждането на справедливо и приобщаващо работно място. Това може да привлече таланти, които търсят имено такива работодатели. Допълнителен бонус е, че компанията ти ще изглежда като рок звезда, която ценни справедливостта и равенството. 

Ако си готов да покажеш на всички колко готина е компанията ти, то анонимният подбор на кадри е правилният начин.