Това е въпрос, за който някои хора не се замислят, а други просто отбягват. За твой късмет ние не сме от тях. 

В рамките на месец март 2023 анализирахме налична информация от проучвания на НСИ и Евростат. Поставихме си за цел да намерим отговор на въпроса има ли разлика в заплащането при мъже и жени и ако да, то на какво се дължи тя. И понеже сме готини, вмъкнахме и начини, по който да допринесем за решаването на проблема.

Има ли разлика в заплатите на жени и мъже с еднакво образование? 

Ще ти отговорим накратко - да. Дамите с висше образование “Бакалавър” и “Магистър” са получавали средно 31.01% по-ниска нетна заплата в сравнение с мъжете със същата завършена степен на образование.

Фиг. 1: Разлика в заплащането на жени спрямо мъже със същата степен на образование

Стъкленият похлупак

Към днешна дата все още има малко жени на високо ниво в йерархията - съществува т.нар. стъклен похлупак. Жените на ръководни позиции в България са 38.26% в сравнение с мъжете. На европейско ниво, най-голяма разлика в почасовото възнаграждение се наблюдава при мениджърите - 23% по-ниска заплата за жените спрямо мъжете.

Избират ли жените сами по-нископлатена работа?

Според данни на Евростат, около 24% от разликата в заплащането между мъже и жени идва от факта, че в секторите, в които преобладават жени, възнагражденията са по-ниски, а “женските” професии са систематично подценявани. Към тях спадат и здравни и социални услуги, администрация или икономика, финанси и счетоводство. Сред “мъжките” сектори са телекомуникациите, електротехниката, енергетиката и машиностроенето. 

Фиг 2: Процентна разлика в заплащането на жени спрямо мъже според икономическата дейност

Това е само малка част от темите, които покрихме. Какво още искат да знаят кандидатите? Свали проучването ни, за да разбереш: