В nPloy знаем, че професионалистите като теб се сблъскват с редица проблеми всеки ден. Да намериш правилните хора в точните срокове, да стигнат и бюджетът, и времето, не е лесна работа. Но как изглежда това през призмата на търсещите работа? Кои са представите на кандидатите, на които бизнесът (не) отговаря, и как се вписва тук комуникирането на работодателската марка? 

Именно тези въпроси ни подтикнаха да направим проучване по темата. В рамките на 2 месеца събрахме информация от над 3000 представители и на двете групи. Надяваме се, че давайки гласност на тази информация, ще допринесем за по-лесен диалог между работодатели и кандидати. Все пак адресирането на проблемите е първата стъпка към решаването им. 

Няма хора или няма работа?

Въпрос, чийто отговор не спираме да търсим. Според 61.4% от българските работодатели няма достатъчно кадри спрямо отворените позиции. В същото време, от хората с постоянна работа се оглеждат за нова - ето нещо, върху което си струва да се замислим. 

Очаквано, най-трудно се намират кадри в сферата на информационните технологии, следвани от човешки ресурси и позиции на ниво висок мениджмънт. 

Какво искат да знаят кандидатите и какво споделят работодателите? 

Тук ще си поговорим за т. нар. Employer branding. Промотирането на работодателскатата марка е съществена част от това, което екипът ни предоставя на компаниите, с които работи. Ето защо тази част от проучването ни беше особено интересна. Резултатите показват, че каналите, на които компаниите разчитат за изграждане и развиване на репутацията си, са порталите за публикуване на обяви и социалните мрежи. Но достатъчна ли е споделената там информация за кандидатите?

Фиг. 1 Как компаниите рекламират работодателската си марка

Половината от работодателите не комуникират заплатата в обявите си. Изненадващо или не, за над 95% от кандидатите това да знаеш какво е заплащането е важно. Цели 36% от анкетираните заявяват, че не биха кандидатствали за позиция, чиято заплата не е упомената 😱 Затова в nPloy 100% от кандидатите знаят дали заплатата отговаря на очакванията им.

Огромен процент от кандидатите (91%) определят екипа в дадена компания като много важен или най-важния фактор при избор на работно място.  В тази насока има какво още да се желае при работодателите - едва половината от тях комуникират квалификациите и възрастта на екипа при отваряне на работни позиции.

А как стоят нещата при социалните придобивки? Нека видим.

Фиг. 2 Най-важни социални придобивки според кандидатите

Това е само малка част от темите, които покрихме. Какво още искат да знаят кандидатите? Свали проучването ни, за да разбереш.

Ето какво още ще откриеш: