Като платформа, която събира кандидати с работодатели на базата на взаимните им очаквания, ние имаме възможност да наблюдаваме динамиката на пазара на труда от първа ръка. Ето защо за втора поредна година направихме проучване сред работодатели и кандидати, за да разберем повече за очакванията и на двете страни, и да проследим къде се разминават. 

В рамките на 3 месеца в края на 2023 и началото на 2024 г. проведохме две аналогични анонимни анкети. В тях участие взеха малко над 1400 таланти и повече от 150 HR специалисти. Ако пък искаш да наваксаш с резултатите от миналата година, преди да се гмурнеш в новите, ето ги тук.

Няма хора или няма работа?

Вечният въпрос. Работодателите споделиха в кои сфери най-трудно се намират подходящи кадри. Очаквано класацията води IT секторът с 48%, след което се нареждат Счетоводство, финанси и одит (26%) и Инженерство и техника (20%). 

Фиг. 1: В кои сфери най-трудно се намират подходящи кадри?

Цели 43% от всички анкетирани таланти, които в момента имат постоянна работа, межувременно се оглеждат за нова. Миналата година този процент е бил 33%. Все повече професионалисти следят какво се случва на пазара и са готови да скачат в нови предизвикателства, особено когато имаме показателите висока инфлация, промени в динамиката и предпочитанията на таланти и особено политиките за работа от вкъщи на компаниите. 

Увеличение на заплатата - какво очакват кандидатите?

Около 50% от анкетираните служители очакват ръст на заплатата си след половин година от заемане на дадена позиция. Интересен факт е, че почти 40% от служителите са готови да напуснат в рамките на година, ако не получат желаното увеличение.
90% от анкетираните таланти очакват работодателя да инициира повишение на заплащането, но според 66% от тях по-често това се случва по инициатива на служителя. 

Фиг. 2: При липсва на повишение на заплатата, в какъв период би напуснал настоящата си работа?

Увеличение на заплатата - какво предвиждат компаниите?

Колкото до ръста на заплатите в рамките на тази година, най-голям процент от компаниите - 36% - предвиждат да увеличат заплащането на служителите с между 6 и 10%.  23% от компаниите залагат на 4-5% ръст, а 12% са склонни да дадат 11-15% по-високи заплати.

И това далеч не е всичко. Ето какво още ще откриеш в проучването: