В Деня на равното заплащане, 12 март 2024 г., потвърждаваме ангажимента си към премахване на дискриминацията и разликата във възнаграждението по пол, което продължава да е често срещан проблем не само у нас, но и по света. Чрез иновативното си решение за анонимен подбор, както и чрез своите ежегодни проучвания и комуникационни кампании, nPloy се бори за приобщаваща и равнопоставена работна среда.

Какво се случва в България?

Данни на Евростат за 2022 г. показват, че жените в България печелят средно с 13% по-малко от мъжете. Този показател достига до над 30% при финансовите и застрахователни дейности и близо 20% в сектора на информационните технологии и комуникации. Според данни на НСИ за 2022 г. жените вземат значително по-малко от мъжете и в сектори като Хуманно здравеопазване и социална работа (24%), Преработваща промишленост (22.8%) и Култура, спорт и развлечения (20.8%).

Какво споделят служители и HR специалисти?

Резултатите от ежегодно анонимно проучване на nPloy показват, че над 50% от служителите в страната и над 40% от специалистите по човешки ресурси са имали случаи, в които колеги от различни полове, но с еднакъв опит и квалификация, са получавали различно възнаграждение за една и съща позиция. Освен това, над 73% от служителите споделят, че са се чувствали дискриминирани в процеса по подбор или на работното място. Положителна тенденция е, че 50% от специалистите по човешки ресурси и 76% от служителите подкрепят необходимостта от повече инвестиции в инициативи за многообразие и равенство.

Как помагат технологиите?

Чрез своето решение за анонимен подбор, nPloy гарантира прозрачен процес и безпристрастна оценка на кандидатите. Личните им данни като име, пол, възраст и снимка остават скрити в началния етап на процеса, а кандидатите биват оценявани единствено на база на образованието, уменията и опита си. Освен това платформата е единствената в страната и региона, която изисква от работодателите да посочат диапазона на възнаграждението в обявата за работа. Този иновативен подход гарантира равни възможности не само по отношение на заплащане, но и цялостно кариерно развитие на жените, както и други често дискриминирани групи.

„Нашата мисия е да внесем прозрачност и равнопоставеност на всички пазари на труда, в които присъстваме. Освен България, говорим за Румъния, а и за цяла Европа с предстоящите ни планове. Лично за мен и за целия ни екип това е повече от просто работа, това е наша мисия. Ние сме тук, за да премахнем бариерите и да гарантираме прозрачна и открита комуникация между работодатели и кандидати. Изключително щастлива съм, че нашите корпоративни клиенти веднага се убеждават в силата на анонимния подбор и matching модела, като успяват да намерят лесно точните кандидати и то на база умения, а не предразсъдъци. Това от своя страна е сигнал за положителна промяна на целия пазар.”, заяви Мария Петрова, Ръководител “Бизнес развитие и продажби” в nPloy.