Елена Димова е специалист с почти 20 години опит в сферата на човешките ресурси и управлението в различни индустрии. Сред тях са финанси, банкиране, производство на храни и дори тежка промишленост. Поговорихме си за иновациите в сферата на HR, за развитието на финтех индустрията и значението на добрата работодателска марка. Ето какво сподели тя.

Как започна твоята кариера в HR? От самото начало ли знаеше, че това е професията за теб?

Аз съм бизнес човек. HR никога не е бил самоцелно търсен като сфера на развитие от мен. Кариерните ми избори ме насочиха към тази професия. Работех като част от консултантски екип по сливане на две финансови институции и част от функциите, с които работехме, включваха HR екипа. Имаше много интересна динамика в това направление в резултат от сливането на двете компании и предизвикателни инициативи и проекти, свързани с управление на промяната. Беше изключително интересно за мен. Даде ми възможност да науча много и ми показа начин да следя развитието в новата компания като цялостна организация, като взаимосвързана система - да виждам нещата ‘от горе’ така да се каже. 😊 Това беше причината да избера HR и да потърся своето място в тази сфера. 

Кои би определила като най-важните умения и качества, които в момента финтех компаниите търсят при кандидатите? 

Финтех е една от най-бързо развиващите се индустрии в момента. Всяка форма на технологичен напредък дава отражение върху тенденциите, услугите, нуждите на клиентите. В тази връзка хората в този бизнес трябва да са готови на тази динамика, както като квалификации и умения, така и като нагласа и ценности.

Любопитство, креативност, гъвкавост, бързо вземане на решения в комплексна среда са качества, които много биха помогнали за успешна кариера в сферата на финансовите технологии.

В същото време, от гледна точка на знания и твърди умения, повечето позиции изискват до различна степен, но съчетаване на технически и финансови познания, допълнени с разбиране на нуждите на клиентите и техните очаквания. 

Финтех е сравнително млада индустрия и вече се наблюдава пренасочване на образователните институции към тази сфера, в опит да подсигурят възможности за систематично учене и да подготвят необходимата експертиза у потенциални кандидати.

Изкуственият интелект и автоматизацията се разпространяват все повече в HR процесите. Каква е ползата от него според твоя опит до момента?

В момента има известна доза преекспониране на понятието изкуствен интелект. Често се използва вместо ‘автоматизация’ и обратно, както в бизнес средите, така и от крайните потребители. Така или иначе, ползите са безспорни и според мен тепърва ще откриваме все повече приложения на изкуствения интелект. Спестяването на много човекочасове и усилия, вложени в повтаряеми и рутинни действия и задачи, които са неизменна част от HR работата - това е само началото. Различни инструменти за търсене, подбор, интервюиране, комуникация, трениране на определени умения и подобни приложения са следващото ниво, което се развива много динамично.

Интересно за мен би било добавянето на стойност чрез изкуствен интелект в области като обратна връзка в реално време, симулации на коучинг сесии и работни срещи, където целта е участващите да развиват своите способности и умения докато реално участват/ извършват даден процес. Етичният аспект, обаче, е изключително важен тук и фокусът върху хората и истинския живот и емоции😊

Какъв съвет би дала на своите колеги от HR индустрията, които тепърва навлизат в сферата?

HR e предизвикателна професия предвид бизнес динамиката през последното десетилетие. Макроикономическите фактори оказват много по-директно влияние върху работата на HR професионалистите от когато и да било - глобализация, геополитика, световна икономика, технологичен напредък, мобилност, военни конфликти и т.н. От друга страна, е много обогатяваща професия, тъй като дава възможност за работа в най-различни индустрии. 

На фона на всичко това моите съвети биха били: абсолютен фокус върху хората и техните нужди, непрекъснато четене и учене, гъвкавост и грижа за себе си също 😊  

Ти си един от утвърдените експерти, които ще вземат участие в премиерното издание на Forbes HR and Employer Branding and awards тази година. Какъв според теб е ключът към изграждане на добър работодателски имидж и защо той е важен?

Работодателският имидж е изключително важен аспект от функционирането на всяка компания като икономически субект и като понятие включва всичко, което външният свят “вижда и чува” за една компания. Тясно свързан е с марката на компанията като бизнес и начина, по който служителите гледат на работата си и на своето участие в живота на компанията.

Ако хората възприемат културата като позитивна, ако припознават ценностите и виждат перспектива за себе си и обществото като резултат от техния труд - тогава служителите в една компания са най-влиятелният проводник на работодателския имидж и неговото популяризиране. Допълнителен необходим компонент е доверие и откритост във взаимоотношенията работодател-служител.

На 26 септември 2023 г. сцената Forbes HR & Employer Branding Forum & Awards ще събере водещи професионалисти, които ще дискутират най-актуалните тенденции и предизвикателства при управлението на човешките ресурси. Местата за събитието са ограничени, а билетите вече са в продажба.